Λίγα λόγια για εμάς

Λίγα λόγια για εμάς

Το ‘‘Αγροπαράγω’’ αποτελεί μία κοινωνική πρωτοβουλία νέων επιστημόνων η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να υλοποιήσει δράσεις κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα και τις αγροτικές περιοχές με σεβασμό στο περιβάλλον.

H πρώτη δράση ξεκίνησε το 2013 με την υλοποίηση του έργου “Πλατφόρμα Πρότυπων Καλλιεργειών στην πεδιάδα Κόνιτσας, Ιωαννίνων”, χρηματοδοτήθηκε από το Angelopoulos Fellowship – Clinton Global Initiative University 2013 και ολοκληρώθηκε το 2015. Στόχος της δράσης είναι η πλατφόρμα να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για τους κατοίκους της περιοχής ως προς την καλλιέργεια συγκεκριμένων αρωματικών φυτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η συνέχεια του παραπάνω έργου και μέσω της στήριξης Angelopoulos Fellowship 2016, είναι να καλλιεργηθούν τα πρώτα 50 δημοτικά στρέμματα από ανέργους, ακτήμονες κατοίκους της περιοχής, προσφέροντας τους επιστημονική καθοδήγηση, τα έξοδα εγκατάστασης των καλλιεργειών και απορρόφηση του προϊόντος. Όραμα μας είναι αυτή η προσπάθεια ενεργοποίησης προς την αξιοποίηση της γης, μέσω του συνεργατικού μοντέλου να αποτελέσει κίνητρο για κάθε ενδιαφερόμενο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ιωαννίνων και επανεκκίνηση της αγροτικής παραγωγής.

Μία από τις ήδη ενεργές δράσεις είναι να δημιουργήσει μία χαρτογραφημένη βάση δεδομένων των παραγωγών γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ιχθυοτρόφων όπου θα μπορούν να παρουσιάζουν ποιοι είναι, που και τι παράγουν, δίνοντας τους τη δυνατότητα να προβάλουν την πρωτογενή τους παραγωγή και να δικτυωθούν. Στόχος της βάσης είναι να αποτελέσει τον πυρήνα δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των αγροτών, να διαφημίσει και προωθήσει την παραγωγή τους και να τους στηρίξει με τη συμβουλευτική του δράση. Επιπλέον, οι νέοι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας να επικοινωνήσουν με ανθρώπους που παράγουν ήδη το προϊόν που τους ενδιαφέρει. Ενώ παράλληλα, να αποτελέσει βάση δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα και τους υπόλοιπους τομείς παραγωγής.

Παράλληλα, από την αρχή της ίδρυσης του το ‘‘Αγροπαράγω’’, διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες σχετικές με τις δυνατότητες αγροτικής ανάπτυξης περιοχών, την αξία των συνεργασιών στον αγροτικό τομέα και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Το εγχείρημα ‘‘Αγροπαράγω’’ δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2013 από την Ναταλία Μπαλάφα, με αφορμή τα προβλήματα και τις ανάγκες των ήδη και εν δυνάμει Ελλήνων αγροτών. Ενώ, λειτουργεί από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα σε εθελοντική βάση. Τον Νοέμβριο του 2016 εξελίσσεται σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση (Α.Μ.Κ.Ε.) με ιδρυτικά μέλη τους Δήμητρα Ψημμένου, Ελένη Παππά, Κωνσταντίνος Πότσης, Λάμπρος Τσούμπος, Ναταλία Μπαλάφα.