Συνάντηση των νέων αγροτών Κόνιτσας για την αξιοποίηση της πλατφόρμας καλλιεργειών και την οργάνωση ομάδας παραγωγών

Αρωματικά φυτά και οργάνωση ομάδας παραγωγών Κόνιτσας