Παναγιώτης Τσίτσας Παραγωγός μηδική, τριφύλλι

τριφύλλι_agroparago
Παναγιώτης Τσίτσας Παραγωγός μηδική, τριφύλλι

Περιγραφή επιχείρησης

Η ανάπτυξη καί η βελτίωση της Κτηνοτροφίας βασίζεται κυρίως στην εξασφάλιση επαρκών ζωοτροφών, χαμηλού κόστους, πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία και βιταμίνες. Άπ’ την άποψη αυτή, η μηδική αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον και αξιόλογο γιά τη χώρα μας κτηνοτροφικό φυτό για παραγωγή σανού, γιατί έχει άφθονες πρωτεϊνούχες ουσίες και σημαντικές ποσότητες βιταμίνης Α καί Δ. Η σπουδαιότης που έχει η μηδική για την Κτηνοτροφία είναι μεγάλης σημασίας.

Υπηρεσίες

  • μηδική
  • τριφύλλι
  • clover