Παύλος Τριανταφυλλίδης Παραγωγός κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής

κοτόπουλα_agroparago
Παύλος Τριανταφυλλίδης Παραγωγός κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής

Περιγραφή επιχείρησης

Η πτηνοτροφική επιχείρηση παράγει κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που εκτρέφονται σε χωράφια σπαρμένα με μηδική χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα και καλαμπόκι σπασμένο ανακατεμένο με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Υπηρεσίες

  • κοτόπουλο
  • κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής
  • free range chickens