Αγρόκτημα Τζάλλα Παραγωγός – Αγελαδινό Γάλα και Μοσχαρίσιο Κρέας – Κόνιτσα Ιωαννίνων

Αγρόκτημα Τζάλλα - Παραγωγός Αγελαδινό Γάλα και Κρέας - Κόνιτσα Ιωαννίνων

Περιγραφή επιχείρησης

Το αγρόκτημα μας βρίσκεται στην περιοχή  της Κόνιτσας. Μια περιοχή που έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το σπάνιο μικροκλίμα που επηρεάζει την περιοχή, και για αυτό τον λόγο υπάρχει μια σπάνια χλωρίδα –πανίδα με πλούσια βιοποικιλοτήτα σε σπάνια φυτά.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που την κατατάσσουν παγκοσμίως μια από της λίγες περιοχές του πλανήτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το προίκισμα αυτό της μητέρας φύσης κάνει τον κάμπο μας να παράγει άριστες ζωοτροφές.

Το αγρόκτημα καλλιεργεί 500 στρέμματα ζωοτροφών όπου επαρκούν για τις ανάγκες εκτροφής των Αγελάδων παραγωγής νωπού γάλακτος. Παράλληλα εκτρέφουμε και μοσχάρια κρεατοπαραγωγής.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα 3 χρόνια λειτουργίας παραγωγής νωπού γάλακτος έχουν ως εξής:

  • Λιπαρά 4,07 %
  • Πρωτεϊνη  3,55 %
  • Ο.Μ.Χ 16.000 με όριο τις 100.000
  • Σωματικά κύτταρα 163.000 με όριο τις 400.000

Το Αγρόκτημα Τζάλλα διαθέτει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με πιστοποιητικό GLOBALG.A.P.

Υπηρεσίες

  • Αγελαδινό Γάλα
  • Μοσχαρίσιο Κρέας